આયુષ્યમાન ભારત દિવસ ઉજવણી સમારોહ અંતર્ગત ૩૨૪ નવી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ વાન અને ૧૭૪ નવી ખિલખિલાટ વાનનું લોકાર્પણ કરવામા આવ્યુ.