ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના તથા ખેતીમાં રસાયણોના ઓછા ઉપયોગ માટે ખેડૂતોને કરેલ આહવાનને ફળીભૂત કરવાના પ્રયાસના ભાગ રૂપે પ્રાકૃતિક ખેતી અંગેના શ્રી સુભાષ પાલેકરના અભિગમ ઉપર “સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ કાર્યશાળા”, મહાત્મા મંદીર, ગાંધીનગર.

ગાંધીનગર સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧માં આવેલ નર્મદા હોલ ખાતે કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા અધિકારીશ્રીઓ સાથે સયુંકત બેઠક મળી.
September 4, 2019
.
September 5, 2019