મહેસાણા શહેરના ગણપતિ મંદિરે આયોજીત ગણેશ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહી ભગવાન શ્રી ગણેશની પૂજા-અર્ચના કરી.