આજરોજ પવિત્ર શ્રાવણ માસનાં બીજા સોમવારે સોમનાથ મંદિર ખાતે ભગવાન મહાદેવના દર્શન કર્યાં.