માન.વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહજીની ઉપસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠક યોજાઈ.